Kurser / Træningsgruppe for professionelle
 

Træningsgruppe for professionelle

Gruppe som tager udgangspunkt i traumeforståelse og regulering af nervesystem ift dit arbejde og i dit personlige liv.

 
 
 
Målgruppe: proffessionelle med baggrund i sundhed, pædagogik og social - sektor, som arbejder med traumatiserede børn og voksne, og som gerne vil have større forståelse og flere redskaber til at håndtere hverdagen med traumatiserede klienter.
 
Traumer aktiverer instinktive lag i nervesystemet, meget ofte udenom bevidstheden. Det giver reaktioner i kroppen, kan forstyrre søvnen og give tankemylder og følelsesbelastning på et niveau, som er svært at rumme. Det skaber også mærkbar resonans i os som proffessionelle hjælpere.
 
Vi arbejder på en måde, hvor det er lige så vigtigt at kende egne arousaltilstande, som det at kunne spore dem hos klienterne. Det er en evne og kompertance vi alle har, men som der skal træning til, for at omsætte i praksis. 
På disse dage gennemgår jeg forskellige oplagte temaer i forhold til at møde traumatiserede klienter, og kommer med enkle øvelser som kan anvendes i praksis.
 
Vi kan inddrage cases fra jeres praksis og jeg laver små demonstrationer af øvelser, og I arbejder med jer selv både på det personlige og faglige plan. Jeg inddrager viden fra SE - metoden, SOMA traumeterapi gennem bevægelse og KST.
 
1.
Træning i at bevare eget nærvær uden at blive overvældet i mødet med den traumatiderede klient.
2.
Regulering og selvregulering -
samt manglen på grænser i det disorganiserede nervesystem.
 
DATO:  Ingen planlagte datoer.
 
Max 6 deltagere
 
PRIS: 
som betales ved tilmelding:
til lisbeth@sundhedscentrum.com eller 24850304
 
 
 
 
 
Lisbeth H I Roberts | Haslevej 61, 8230 Åbyhøj  | Tlf.: 24850304