Behandling / SOMA traumeforløsning

SOMA traumeforløsning gennem bevægelse


SOMA - Traumeterapi gennem bevægelse

Er en kropsterapeutisk metode hvor man bruger berøring og bevægelse til at forløse blokeringer i kroppen, uanset om det skyldes traumer, skader, langvarig stress og spænding.
Metoden er udviklet af Sonia Gomes Silva og Marcello Muniz en behandlings metode til kropslig forankring, efter der har været forstyrrelser i kroppens give/modtage systemer, tyngdekraft, orienteringssans og balancen i indre øre.


Alle disse forskellige aspekter er i spil i kropsarbejdet og er med til at genetablere kontakt til et balanceret spændingsmønster, med mere fleksibilitet i. Inspirationen til dette arbejde kommer dels fra James Gibson, som har beskrevet det haptiske system, som er det system som koordinerer informationer fra indre og ydre sansninger til kroppen. Yderligere har de 2 hentet inspiration fra Ida Wolf, Hubert Godard og Peter Levine.
Kombinationen af kroppens forskellige funktioner gennem bevægelse og berøring flytter traumatisk ophobet muskelspænding, nervesystem og energi til bevægelse og forbundethed.

Give/ modtage systemet involverer alle kroppens funktioner:

  • sanseapparatet, som får informationer inde fra kroppen og ude fra omverdenen

  • muskler, bindevæv og organer

  • nervesystemet regulering , det viljesbestemte og det selvstyrende

  • kredsløb og lungefunktion

Alle disse forskellige sanseorganer bruges i kombination i SOMA.
Jeg kombinerer dette med alt andet jeg har lært.

Lisbeth H I Roberts | Haslevej 61, 8230 Åbyhøj  | Tlf.: 24850304 | lisbeth@sundhedscentrum.com